Populatie

INFO COMUNA / POPULATIE

Populaţia şi forţa de muncă

Conform datelor statistice, numărul şi evoluţia populaţiei comunei Ciocîrlia în anul 2005 s-a prezentat astfel:


Mărimea populaţiei la nivelul comunei Ciocîrlia nu a înregistrat variaţii mari în perioada de timp analizată. Numărul de persoane care şi-au stabilit domiciliul pe teritoriul administrativ al comunei este, în majoritatea anilor, superior numărului de persoane care au plecat şi şi-au stabilit domiciliul în alte localităţi. Sporul demografic s-a menţinut pozitiv în comuna Ciocîrlia în intervalul de timp 1998-2004, iar în anul 2005 s-a înregistrat un spor demografic

Mai mult   


Populaţia activă numară 754 de persoane, din care populaţia ocupată reprezintă 597 de persoane. Cea mai mare parte a forţei de muncă din localitate lucrează în agricultură, comerţ şi învăţământ. Populaţia inactivă a comunei Ciocîrlia este de 2.287 de persoane (din care 912 bărbaţi şi 1.375 femei), reprezentând 75.20% din totalul populaţiei. Categoriile incluse în cadrul populaţiei inactive sunt următoarele: - Elevi, studenţi – 486 persoane; - Pensionari –

Mai mult