Telefon / fax

0241-875 555

Adresa

strada 1 Decembrie, nr. 54

Email

primariaciocirliayahoo.com


Documente necesare pentru dosarul de ajutor incalzire 2022-2023
guvernare
Prezentare

Suprafata administrativa a comunei Ciocîrlia este constituita din suprafata agricola (teren arabil, pasuni si fânete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupata de constructii si amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, altele decât cele apartinând domeniului public al statului, echipare energetica, lucrari de gospodprire a apelor), ape si balti si suprafata aferenta intravilanului (constructii si amenajari), delimitata prin planurile

Mai mult   


Infrastructura rutieră şi de transport

Comuna Ciocîrlia se leaga de resedinta judetului Constanta prin DN3 Constanta – Ostrov – Bucuresti în întregime modernizata. Alte artere de comunicatii cu teritoriul care strabat comuna sunt DJ 381 Medgidia – Ciocîrlia de Sus si DJ 308 Ciocîrlia de Sus – Lanurile – Topraisar.
Transportul de mijloace auto si CFR asigura legatura cu municipiul Constanta si Medgidia – orasul cel mai apropiat, cu comuna Cobadin, satul Valea Dacilor si

Mai mult