Cultura si sport

INFO COMUNA / CULTURA SI SPORT


Culte şi modalităţi de petrecere a timpului liber

În fiecare localitate componentă a comunei Ciocîrlia sunt amenajate clădiri proprii pentru cultele creştin-ortodox, musulman şi adventist. Biserica “Sfânta Maria? din localitatea Ciocîrlia a fost reabilitată din fonduri proprii ale Consiliului Local Ciocîrlia, valoarea investiţiei ridicându-se la 25.000 lei.


Caminul cultural situat în Ciocirlia de Sus (singurul de pe teritoriul administrativ al comunei) este folosit pentru festivităţi de premiere, spectacole pentru copii, serbări şcolare şi întâlniri cu comunitatea. În legătură cu modalitaţile de petrecere a timpului liber, la nivelul comunei Ciocîrlia nu există spaţii special amenajate pentru petrecerea timpului liber, localnicii participând în general la evenimente de importanţă majoră (nunţi, botezuri, aniversari etc.).

Mai mult   


Educaţie

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Ciocîrlia exista urmatoarele institutii de învatamânt: - Şcoala cu clasele I-VIII Ciocîrlia – 180 elevi; - Gradinita cu orar normal Ciocîrlia – 58 prescolari; - Şcoala cu clasele V-VIII Ciocîrlia de Sus – 12 elevi; - Gradinita cu orar normal Ciocîrlia de Sus – 40 prescolari; - Şcoala cu clasele I-IV IAS Izvoru – 16 elevi; - Gradinita cu orar normal IAS Izvoru - 10 prescolari; - Şcoala cu clasele I-IV IAS Ciocîrlia – 23

Mai mult