Gospodarie si servicii publice Ciocirlia SRL

INFORMATII DE INTERES PUBLIC / GOSPODARIE SI SERVICII PUBLICE CIOCIRLIA SRL
Fisa post Administrator public si Ofiter de conformitateinformare către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare


Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative-2


Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
Raportul asupra sistemului de control intern managerial