Anunturi

ANUNTURI


CP_Depunere cereri_ajutor_prod primara_OG nr 5_23.01.2024REZULTATUL FINAL din data de 30.10.2023 pentru concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat d


Anunțul REZULTATUL LA PROBA INTERVIU din 27.10.2023


ANUNȚ - REZULTATE SCRIS - 25.10.2023 (în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specANUNȚUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE RECUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTĂ DE CONSILIER-CLASA I-GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Anunț privind concursul de recutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat pe site-ul primăriei comunei Ciocâ
REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, COMPARTIMENT BUGET - FINANȚE, IMPOZITE ȘI TAXE la examenul de promovare în grad profesional - Compartiment Buget - Finanțe, Impozite și Taxe din data de 14.07.2023. Mulțu


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, COMPARTIMENT BUGET - FINANȚE, IMPOZITE ȘI TAXE. la examenul de promovare în grad profesional - Compartiment Buget - Finanțe, Impozite și Taxe din data de 14.07.2023


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, COMPARTIMENT URBANISM la examenul de promovare în grad profesional din data de 14.07.2023


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, COMPARTIMENT AGRICOL la examenul de promovare în grad profesional din data de 14.07.2023


EZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, COMPARTIMENT STARE CIVILĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 14.07.2023


REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional - Compartiment Urbanism din data de 12.07.2023