Economie

INFO COMUNA / ECONOMIE

Sector tertiar: Industria

Pe raza comunei Ciocîrlia şi-a dezvoltat activitatea o societate comercială care are ca obiect de activitate prelucrarea laptelui - SC TAD CIP SRL. Aceasta colectează materia primă – laptele de la populaţia din zonă – şi il supune proceselor tehnologice corespunzatoare în vederea obţinerii produselor lactate. Lipsa unor stimulente de ordin fiscal a descurajat, de-a lungul timpului, realizarea de investiţii în domeniul industriei. Tinând cont de specificul mai mult agricol al localităţii ar putea fi identificate, în viitor, câteva oportunităţi de atragere a unor investiţii, în special pe prelucrarea produselor agricole. Întrucat agricultura este sectorul predominant, trebuie urmărit traseul produselor rezultate din aceasta activitate. Dacă facem referire la produsele agricole de tipul legumelor, fructelor, viţei-de-vie, acestea constituie obiectul consumului propriu al populaţiei. În general, recoltele aferente acestor sectoare ating cote minime, necesare traiului zilnic. Recoltele de cereale rezultate ca urmare a muncii pământului sunt în general destinate acoperirii necesarului hranei familiei şi animalelor din gospodării. În unele cazuri, o parte din aceste recolte sunt comercializate micilor întreprinzători, fie sub formă de troc la schimb cu alte produse alimentare, fie contra cost pentru a acoperi alte cheltuieli proprii fiecarei gospodării. În concluzie, pe raza comunei Ciocîrlia se desfăşoară o agricultură de subzistenţă.