Anunturi

ANUNTURI

Anunț privind concursul de recutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat pe site-ul primăriei comunei Ciocâ