Economie

INFO COMUNA / ECONOMIE

Sector tertiar: Industria

Pe raza comunei Ciocîrlia şi-a dezvoltat activitatea o societate comercială care are ca obiect de activitate prelucrarea laptelui - SC TAD CIP SRL. Aceasta colectează materia primă – laptele de la populaţia din zonă – şi il supune proceselor tehnologice corespunzatoare în vederea...

Mai mult   


     În perioada post-revolutionară, mediul economic a cunoscut o serie de schimbari bazate pe principii ale economiei de piaţă, cu efect major asupra dezvoltării zonale. Noile schimbări, bazate pe gândiri noi, au condus la efecte ce au fost apreciate ca fiind...

Mai mult   


Sector primar: Agricultura

Culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a Regiunii de Sud - Est, regiunea ocupând în anul 2001 primul loc la nivel naţional în producţia de struguri, floarea – soarelui, porumb boabe, soia boabe, roşii, pepeni, in pentru fibră, şi locul II în producţia de grâu...

Mai mult   


Sector secundar: Comerţul

Pe teritoriul comunei Ciocîrlia funcţionează un număr destul de mic de unităţi economice, având ca obiect de activitate principal comerţul, transporturile, morărit, prestări servicii agricole. Sectorul serviciilor este slab reprezentat