Geografie

INFO COMUNA / GEOGRAFIE

Relieful judeţului cuprinde aspecte în general line, domoale, cu numeroase podişuri netede, dar şi văi adânci, săpate în masivele de calcare, zona comunei Ciocîrlia făcând parte din zona podişurilor interioare de altitudine redusă, cu diferenţe mici între părţile componente....

Mai mult