Economie

INFO COMUNA / ECONOMIE

     În perioada post-revolutionară, mediul economic a cunoscut o serie de schimbari bazate pe principii ale economiei de piaţă, cu efect major asupra dezvoltării zonale. Noile schimbări, bazate pe gândiri noi, au condus la efecte ce au fost apreciate ca fiind nefavorabile de majoritatea populaţiei, în special a celei din localităţile mici.      Economia post-revolutionară a cunoscut o curbă descendentă având în vedere numeroasele schimbări care au avut loc la nivelul diferitelor sectoare de activitate, schimbări de mentalitate, de management, tehnologice etc. Trecerea la capitalism a reprezentat declinul economiei existente, la acel moment, mai ales la nivelul micilor localităţi din Romania. Economia de piaţă, privatizarea, tranziţia se fac resimţite şi în această zonă. Mediul economic al comunei Ciocîrlia se confruntă cu o situaţie caracteristică multor comune din judeţul Constanţa. Incapacitatea sectorului mic de a absorbi excedentul de forţă de muncă a determinat o situaţie relativ precară a mediului economic şi în consecinţă, numeroase probleme pe plan social.