Anunturi

ANUNTURIMasuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului receProces verbal de afisare - Anunt colectiv pentru comunicare acte administrative


Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 ANEXA nr.1


ANUNT DEPUNERE CERERI ACORDARE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINT


ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE DIRECTA CONTRACT PASUNEANUNT CONCURS - Rezultat final - consilier achizitii publice

Anunț rezultat proba scrisă ocupare funcția publică de consilier achiziții publice cls.1,debutant


Plan interviu ocupare post consilier achiziții publice cls.1 debutant


Anunț rezultat proba scrisa ocupare funcția consilier cls.1,debut.comp..buget-finanțe,taxe-impozite


Plan Interviu ocupare funcție consilier cls.1,debutant,compart.buget-finanțe,taxe-impozite


Anunt Individual pentru comunicare prin publicitate


Anunț selectare dosar ocupare functie publică consilier achiziții publ.cls.1,debutant


ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE DIRECTA CONTRACT PASUNE