Anunturi

ANUNTURI

Plan interviu ocupare post consilier achiziții publice cls.1 debutant


Anunț rezultat proba scrisa ocupare funcția consilier cls.1,debut.comp..buget-finanțe,taxe-impozite


Plan Interviu ocupare funcție consilier cls.1,debutant,compart.buget-finanțe,taxe-impozite


Anunt Individual pentru comunicare prin publicitate


Anunț selectare dosar ocupare functie publică consilier achiziții publ.cls.1,debutant


ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE DIRECTA CONTRACT PASUNE


Anunț privind selectarea dosarului de participare la concursul pentru ocuparea funcției de consilier cls.1- buget si taxe


Anunt rezultat final concurs compartiment resurse umane


Anunt rezultat final concurs asistenta sociala si autoritatea tutelara
ANUNȚ rezultat probă interviu compartiment resurse umane


ANUNȚ, rezultat probă interviu concurs compartiment asist.socială și aut.tut


ANUNT concurs ocupare post vacant executie consilier cl.1,debutant compartiment registru agricol


Anunt si Plan de interviu privind concurs compartiment asistenta sociala


Anunt si Plan de interviu privind concurs compartiment resurse umane


Anunt selectare dosare concurs referent cls.3,gr.prof.pincip.resurse umane


Anunt selectare dosare concurs consilier cls.1,debut.asist.socialaANUNT,ocupare post vacant consilier achiziții publice cl.1,gr.pf.debutant