Anunturi

ANUNTURI
Ajutor de minimis pentru usturoi in anul 2022


Ajutor de minimis pentru legume in spatii protejate in anul 202

Masuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului receProces verbal de afisare - Anunt colectiv pentru comunicare acte administrative


Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 ANEXA nr.1


ANUNT DEPUNERE CERERI ACORDARE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINT


ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE DIRECTA CONTRACT PASUNEANUNT CONCURS - Rezultat final - consilier achizitii publice

Anunț rezultat proba scrisă ocupare funcția publică de consilier achiziții publice cls.1,debutant