Populatie

INFO COMUNA / POPULATIE

Populaţia activă numară 754 de persoane, din care populaţia ocupată reprezintă 597 de persoane. Cea mai mare parte a forţei de muncă din localitate lucrează în agricultură, comerţ şi învăţământ. Populaţia inactivă a comunei Ciocîrlia este de 2.287 de persoane (din care 912 bărbaţi şi 1.375 femei), reprezentând 75.20% din totalul populaţiei. Categoriile incluse în cadrul populaţiei inactive sunt următoarele: - Elevi, studenţi – 486 persoane; - Pensionari – 596 persoane; - Casnice – 652 persoane; - Întreţinute de stat sau de organizaţii private – 476 persoane; - Alte situaţii – 77 persoane. * până în anul 2002