Populatie

INFO COMUNA / POPULATIE

Mărimea populaţiei la nivelul comunei Ciocîrlia nu a înregistrat variaţii mari în perioada de timp analizată. Numărul de persoane care şi-au stabilit domiciliul pe teritoriul administrativ al comunei este, în majoritatea anilor, superior numărului de persoane care au plecat şi şi-au stabilit domiciliul în alte localităţi. Sporul demografic s-a menţinut pozitiv în comuna Ciocîrlia în intervalul de timp 1998-2004, iar în anul 2005 s-a înregistrat un spor demografic negativ.