Infrastructura rutieră şi de transport

Comuna Ciocîrlia se leagă de reşedinţa judeţului Constanţa prin DN3 Constanţa – Ostrov – Bucureşti în întregime modernizată. Alte artere de comunicaţii cu teritoriul care strabăt comuna sunt DJ 381 Medgidia – Ciocîrlia de Sus şi DJ 308 Ciocîrlia de Sus – Lanurile – Topraisar.
Transportul de mijloace auto şi CFR asigură legătura cu municipiul Constanţa şi Medgidia – oraşul cel mai apropiat, cu comuna Cobadin, satul Valea Dacilor şi oraşul Basarabi.
În Nordul satului Ciocîrlia de Jos se află staţia CFR prin care se poate face legătura cu Bucureşti, linia ferată Medgidia-Negru Vodă fiind o ramificaţie a căii ferate de importanţă naţională Constanţa-Bucureşti.
Aşezarea comunei în această parte a judeţului oferă posibilitatea stabilirii unor legături economice cu alte localităţi ale judeţului Constanţa.
Ciocîrlia de Jos şi Ciocîrlia de Sus dispun de o tramă de străzi relativ regulate, majoritatea cu ampriză generală de 10-15 m. Amandouă localităţile sunt străbătute de DN3, iar localitatea Ciocîrlia de Sus este străbătută de DJ 308 şi DJ 381. Lungimea drumurilor din intravilan se prezintă astfel:
Ciocîrlia de Jos – 30.5 km;
Ciocîrlia de Sus – 20.81 km.
Starea lor este bună, aproape toate drumurile fiind pietruite în cadrul unui proiect demarat de Primaria Comunei Ciocîrlia din fonduri proprii.